Politikker

 

Dersom følgende politikker, besluttet af Ballerup Esports bestyrelse d. 26/2-2020, ikke er fyldestgørende i forhold til Ballerup Kommune gældende regler, er det Ballerup Kommunes regler som gøres gældende.


Pædofilipolitik

Ballerup Esport overholder den gældende lovgivning vedrørende sikring af vore ungdomsspillere mod pædofili. For alle klubbens trænere og ledere indhentes børneattest, i henhold til § 36 i Bekendtgørelse af behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister. Kontrollen gennemføres ved alle nyansættelser af trænere, ledere mv. Ingen træner/leder med direkte tilknytning til børn under 15 år kan opnå ansættelse eller fortsætte deres virke i klubben, såfremt de er anmeldt eller dømt i henhold til Straffelovens §§ 222 og 223. 

Trænere/ledere med direkte tilknytning til børn under 15 år og som ikke giver skriftligt samtykke til at indhente oplysninger til bekendtgørelsens § 36 om indhentelse af børneattest kan ikke fortsætte deres virke i klubben.

Kontrol af trænere og ledere via Det Centrale Kriminalregister skal til gengæld ikke medvirke til at skabe falsk tryghed, idet registeret alene omfatter personer, som formelt er anmeldt eller dømt for pædofiliforhold. Dialog og intern orientering er mindst lige så vigtige.

Herudover vil VBBK altid følge regler bestemt at Furesø Kommune, medmindre de fraviger til ugunst for de unge.

Klubbens bestyrelse har fastsat en procedure for, hvordan eventuelle sager skal håndteres.Politik for overnating

I Ballerup Esport forekommer det at vi overnatter sammen, enten ved arrangementer i tilknytning til voes egne klubfaciliteter (fx ved LAN-events), eller når vi som klub tager til LAN-parties og turneringer - hvor overnatning indgår. Ballerup Esport tillader ikke at nogen person over 18 år (uanset om denne er en træner, leder eller rejseledsagere fx forældre), sover som ene voksen i et lokale med andres børn/unge under 15 år. Enten skal det være således at mindst to voksne er tilstede samtidigt, eller at man som ene voksen sover i et lokale i umiddelbar tilknytning. Der kan forekomme helt særlige situationer, hvor det kan være nødvendigt for en voksen af overnatte i et lokale med andres børn, fx hvis der er behov for at man sover ved siden af sit eget barn. I det tilfælde hvor der ikke er en anden voksen til stede, kan der dispenseres såfremt skal der løbende føres opsyn med lokalet af 2. part. 


Politik for offentliggørelse af billeder og video

Ballerup Esport bruger vores hjemmeside og sociale medier som Facebook og Instagram til at kommunikere om klubbens aktiviteter. Herudover er bruger vi også vores medlemsregistreringssystem Holdsport, til at kommunikere via. For alle disse medier kan det forekomme at vi lægger billeder og videoer op, af nogle af de aktiviteter vi har i vores forening. Vi vurderer at dette er centralt i foreningens virke, og mulighed for at tiltrække flere medelemmer - til gavn for fællesskabet. Det er ikke muligt for os at håndtere samtykkeerklæringer fra samtlige vores medlemmer, da vi ofte er mange samlet samme sted, og ofte på tværs af hold. For at sikre et passende værn over for de som kan opleve at indgå på billederne, skal følgende betingelser være opfyldt: 

  • Der skal være et legitimt og sagligt formål i forbindelse med offentliggørelsen af billedet. Eksempelvis at der bliver lagt billeder af fællesskabet og sjove aktiviteter i foreningen op, for fx at dokumentere vores gode oplevelser eller tiltrække nye medlemmer.
  • Billederne skal være harmløse. Her skal man altid tage en helhedsvurdering af billedet og med sin sunde fornuft vurdere om det er passende at lægge billedet op.
  • Portrætbilleder må aldrig offentliggøres uden skrifligt samtykke. Selvom billedet måske opfylder de to første krav, så må det ikke offentliggøres, hvis det er et portrætbillede og personen ikke har givet samtykke.Alkoholpolitik

Ballerup Esport forbyder unge under 18 år at drikke alkohol sålænge de enten befinder sig på områder kontrolleret af Ballerup Esport eller i øvrigt foretager sig noget i Ballerup Esport regi. Ballerup Esport accepterer ikke, at personer over 18 år udviser beruselse sålænge de opholder sig i områder, som Ballerup Esport kontrollerer eller i øvrigt foretager sig noget i Ballerup Esport regi. Dette gælder dog ikke arrangeret selskabelighed, hvori der ikke deltager unge under 18 år.

Ved særlige festlige lejligheder (f.eks. sommerfest), hvor alle klubbens medlemmer inviteres, kan der undtagelsesvis udstedes en alkoholtilladelse for unge mellem 16 og 18 år, men kun med forældres tilladelse. Et alkoholtilladelsesskema kan udleveres på forlangende. I øvrigt opfordrer Ballerup Esport alle over 18 år til at fremstå som gode eksempler for de unge.Ryge- snuspolitik, herunder brug af euforiserende stoffer

Ballerup Esport accepterer ikke, at unge under 18 år ryger eller indtager snus, sålænge de enten befinder sig på områder kontrolleret af Ballerup Esport eller i øvrigt foretager sig noget i Ballerup Esport regi. Ballerup Esport opfordrer i øvrigt personer over 18 år til ikke at ryge eller i det mindste udvise stor påpasselighed i forbindelse med deres rygning, således at de ikke fremstår som eksempel for de unge. Ballerup Esport accepterer ikke, at personer over 18 år indtager eller udviser at de er påvirket af eufriserende stoffer sålænge de opholder sig i områder, som Ballerup Esport kontrollerer eller i øvrigt foretager sig noget i Ballerup Esport regi.